top of page

Boyman

Boyman (ongoing series)

As a father, I am concerned about what my son will encounter on his life path. Boys become men, that goes without saying, but I have questions like: Will he be strong enough later? Do I give him enough?

I follow him and focus on his action-and-play moments, as a learning human being.

I observe his skin getting scratches and turning from soft to hard. I like to compare it with nature elements like stone, wood or water. It is about the universality of nature.

All the photos, including the landscape photos are alle taken during our trips together.

---

Boyman (doorlopende serie)

Als vader maak ik me zorgen over wat mijn zoon op zijn levenspad zal tegenkomen. Jongens worden mannen, dat spreekt voor zich, maar ik heb vragen als: Zal hij later sterk genoeg zijn? Geef ik hem wel genoeg?

Ik volg hem en concentreer me op zijn actie- en spelmomenten, als een lerend mens.

Ik observeer hoe zijn huid krassen krijgt en van zacht naar hard veranderd. Ik vergelijk het graag met natuurelementen als steen, hout of water. Het gaat over de universaliteit van de natuur.

Alle foto's, inclusief de landschapsfoto's, zijn genomen tijdens onze reizen samen.

bottom of page