top of page

"... accepteren dat het leven geen inherente betekenis heeft en zich neerleggen bij de absurditeit van het bestaan."

-Albert Camus -

De mythe van Sysiphus

In 'De mythe van Sisyphus' schrijft Albert Camus over het idee van het absurde, waarbij hij het oude Griekse verhaal van Sisyphus gebruikt om na te denken over de existentiële levensvragen.

 

Camus zegt dat Sisyphus door de goden wordt gestraft als hij in de onderwereld een grote rots een heuvel op blijft duwen, maar elke keer dat hij de top nadert, weer naar beneden rolt. Deze eindeloze klus laat zien hoe het leven zinloos kan voelen en alsof we nergens komen.

 

Hij zegt dat het leven absurd is, wat betekent dat het eigenlijk geen zin heeft, en dat we blijven zoeken naar betekenis, ook al geeft het universum niets om ons. Maar Camus denkt dat we ons vrij en sterk kunnen voelen als we ons lot aanvaarden. Als hij zegt: 'Je moet je Sisyphus gelukkig voorstellen', bedoelt hij: dat ook al lijkt het leven zinloos, we toch geluk kunnen vinden door de dingen te accepteren zoals ze zijn.

 

Camus wil dat we accepteren dat het leven vreemd is en onze eigen betekenis en doel vinden in plaats van ons verdrietig of hopeloos te voelen.

 

Als kunstenaar beïnvloedt deze filosofie mijn werk. Als ik door mijn lens kijk onderzoek ik de thema’s vergankelijkheid en de inherente tegenstellingen van het leven. Mijn doel is om momenten vast te leggen die de complexiteit van het menselijk bestaan weerspiegelen, inclusief het bouwen, het gehussel, het streven om gezien en gehoord te worden, de manifestatie en de zoektocht naar betekenis.

Erik van Cuyk

bottom of page