top of page

Parallel

Parallel (ongoing series)

'Parallel' is my research into lines, structures, surfaces we find in the public space.
If you need structure (in life) lines can guide you: a line is a tool to follow a path. And a line is one of the most basic elements of design. For this ongoing series, I go to places where modern society is clearly visible. Places like hotels, residential areas, etc.. Places where you can see that humans are using design elements for a purpose.

But those elements begin to create their own stories, their own lives, as if they were telling another story....

---

Parallel (lopende serie)

'Parallel’ is mijn onderzoek naar lijnen, structuren, vlakken in de publieke ruimte. Als je structuur nodig hebt (in het leven) kunnen lijnen je leiden: een lijn is een hulpmiddel om een pad te volgen. En een lijn is een van de meest basale elementen van design. Voor deze doorlopende serie ga ik naar plaatsen waar de moderne samenleving duidelijk zichtbaar is. Plaatsen zoals hotels, woonwijken etc.. Plaatsen waar je kunt zien dat de mens designelementen gebruikt voor een doel.

Maar die elementen beginnen hun eigen verhalen te scheppen, hun eigen leven, alsof ze een ander verhaal vertellen...

bottom of page