top of page

PLAYGROUND 2020

-PLAYGROUND 2020 - is about Dutch young people making their way in public space during Covid19 in 2020, as a skater, free runner, BMX rider or other 'urban action' way. 

 

What role do young people play in our society?

When I look at young people, I immediately see the background, the decor in which the young person has to make his way. That backdrop, society with its standards, systems and constructions, curtailed my freedom when I left home (on the day I turned 18) rather than showing me the right way. I now have two teenagers of my own and wish them and their generation to keep their freedom, strength and creativity. This despite the system dictating them almost mechanically differently.

---

 

- PLAYGROUND 2020 - gaat over Nederlandse jongeren en hoe zij in de COVID19 periode gebruik maakten van de openbare ruimte als skater, bmx-er, freerunner, etc..

 

Hiervoor heb ik gedurende februari en december 2020 ca. 100 jongeren geportretteerd in de leeftijd van 16 tot ca. 22 jaar. Dit met een zelfgemaakte buitenstudio, door geheel Nederland. Elk portret is gekoppeld aan een stedelijk locatiebeeld (tweeluik); een plek waar de jongere graag is.

 

Welke rol spelen jongeren in onze samenleving?

Als ik naar jongeren kijk dan zie ik direct ook de achtergrond, het decor waarin de jongere zijn weg moet banen. Dat decor, de maatschappij met normen, systemen en bouwsels heeft mij destijds, toen ik zelf het ouderlijk huis verliet (op de dag dat ik 18 werd) eerder beknot in mijn vrijheid dan dat het me de juiste weg heeft getoond. Ik ben nu zelf vader van twee tieners en gun het hen en hun generatie dat zij hun vrijheid, kracht en creativiteit blijven houden. Dit ondanks het systeem dat ze op haast machinale wijze anders voorschrijft. 

Impression Expo Playground 2020

Diptychs

In the PLAYGROUND project, the 'urban' youth is abstracted from the location ('the system') by placing them in the form of a diptych next to the location, rather than within it. The young people are photographed in a classical way (black canvas and 'Rembrandt light'), by which I place their inner universal power against the future.

Read more in

BRITISH JOURNAL OF PHOTOGRAPHY

FOCUS MAGAZINE

NRC HANDELSBLAD

---

Tweeluiken

In het PLAYGROUND project is de ‘urban’ jongere geabstraheerd van de locatie (‘het systeem’) door ze in de vorm van een tweeluik naast de locatie te plaatsen, in plaats van er in. De jongere is op klassieke wijze gefotografeerd (zwart doek en ‘Rembrandtlicht’) waarmee ik hun innerlijke universele kracht plaats tegen de onzekere toekomst.

Lees meer in:

BRITISH JOURNAL OF PHOTOGRAPHY

FOCUS MAGAZINE

NRC HANDELSBLAD

bottom of page