Search
  • Erik van Cuyk

In SPRANK magazine


Sprank is een vakblad voor het sociale werkveld in Nederland. De vormgeefster had via-via het fotografie project in Rijnwijk gespot en er is nu een redactioneel artikel in het magazine Sprank aan gewijd. Ik ben geïnterviewd en er is een aantal foto's uit het Rijnwijk boek geplaatst.Sociaal Nederland

Uit Sprank: "In november is de sloop van Rijnwijk dan toch begonnen, met de gekraakte woningen. “Het is nu net een oorlogsgebied”, aldus Van Cuyk. Volgens hem zeggen de gebeurtenissen in de wijk iets over de huidige stand van sociaal Nederland. “We houden ervan om alles netjes te ordenen. Dat de buurtbewoners zich daartegen verzetten, was beleidsmakers een doorn in het oog. De wijk was altijd een soort vrijplaats. Nu het gelukt is de (meeste) bewoners weg te krijgen, wordt alles weer strak.”


#publicaties #magazine #sprank #socialefotografie #documentaryphotography #dutchphotographer

19 views

 © 2019 by Erik van Cuyk | Contact: +316 118 372 72 | evcuyk@icloud.com Dutch Photographer, Fine art photography, portrait photography & documentary photography, documentair fotograaf Arnhem, documentaire fotograaf Arnhem

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon